ประเภทผัด

 • ผัดหน่อไม้ทะเล
 • ผัดเห็ดกระสุน
 • ผัดเห็ดเป๋าฮื้อ
 • ผัดหน่อไม้กระป๋อง
 • ผัดกระเพาะหมูเกี๊ยมไฉ่
 • ปลิงทะเลผัดพริกเผา
 • ทะเลผัดฉ่า
 • ผัดโหงวก๊วย
 • ผัดสามเซียน
 • หนังไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมมะพานต์
 • กระเพาะปลาผัดแห้ง
 • ผัดหอยเป๋าฮื้อขาห่าน
 • หอยเป๋าฮื้อเจี๋ยนบล็อกเคอรี่
 • หอยเชลล์เจี่ยน